Čisticí a dezinfekční prostředek Sanit ALL - PROFI S na mytí sanitárních prvků bez chlóru

Bezchlórová dezinfekce pro čištění sanitárních prvků; objem: 5 l

Kód 2096
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ
Kategorie: Profesionální
Vaše cena:
1 489 Kč s DPH
1 230,58 Kč bez DPH
ikona
ikona

Čisticí prostředek určený hlavně k dezinfekci a úklidu sanitárního zařízení (koupelen, umyvadel, baterií, obkladu, záchodových mís, nerezu, keramiky, kameniny, pálených cihel, WC). Účinně odstraňuje nečistoty, skvrny i povlak vodního kamene, běžné nečistoty, minerální usazeniny. Prostředek není potřeba ředit, je určen k přímé aplikaci nejlépe pomocí rozprašovače. Jemně parfémovaný, charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh.

 

Účinky: 

Virucidní (60 min.); Baktericidní (30 min.); Fungicidní (30 min.); Protikvasinkové (10 min.)

 

Použití: 

Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače. Rychle a pohodlně odstraní špínu a nečistoty. Pomocí rozprašovače aplikujte na znečištěná místa, nechte chvíli působit a setřete nebo opláchnete. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Na čištěném povrchu zanechává lesk a svěží vůni. Napomáhá zamezit opětovnému usazování nečistot.

 

Bezpečnost:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s předpisy.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Obsahuje: 

Obsahuje méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes.

 

Účinná látka: 

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g / 100 g

Objem 5 l
Použití Dezinfekce a úklid sanitárního zařízení
Varianta 5 l