Požární ochrana

Prvním a základním pravidlem ochrany domovů před vznikem požáru je zajištění potřebné protipožární techniky a samozřejmě její dostatečné označení. V naší nabídce naleznete hasicí přístroje, ale i další, speciální hasicí prostředky. Doporučujeme domácnost rovněž vybavit požárními detektory a hlásiči.

 

Nepodceňujete situaci a připravte se na vše dopředu. Můžete tak zachránit cenné životy.


Filtrování
ikona