Havarijní souprava ADR - bez sorbentů kapalin

Bez sorbentů kapalin

Kód HS ADR - A2
Dostupnost: 2 - 5 týdnů
Výrobce: CZ- HE - D
Kategorie: ADR soupravy
Vaše cena:
2 476 Kč s DPH
2 046,28 Kč bez DPH
ikona
ikona

Havarijní souprava je důležitou součástí všech vozidel, která přepravují zboží a látky v režimu ADR. Jedná se o nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Tato souprava je vhodná k vybavení vozidel pro přepravu látek a zboží zařazeného ve třídách a podtřídáchdle směrnice ADR 2017:

 • 2.2 - plyny nehořlavé a netoxické
 • 2.3 - plyny toxické
 • 6.1 - toxické látky
 • 6.2 - infekční látky
 • 7A-E-radioaktivní látky

 

Havarijní souprava obsahuje:

 • 1 x nejiskřivá svítilna včetně monočlánků CE
 • 1 x ochranné brýle nepřímo větrané CE, EN 166
 • 1 x ochranné rukavice CE 0321 Cat III (EN 388, EN 374)
 • 1 x ochranná polomaska s filtry A1B1E1K1P3, CE 0086 (EN 143:2000)
 • 1 x kapalina pro výplach očí 250 ml, CE 0123
 • 1 x reflexní výstražná vesta CE (EN 340, EN 471, 89/686/EEC)
 • 1 x výstražný trojúhelník
 • 1 x pevná plastová taška se zipem   
Druh sorpce bez sorbentů
Hmotnost 2,3 kg