Polymerový vyplňovač pórů v dlažbě ALTUS Professional Polymer Porus

Polymerový vyplňovač pórů v dlažbě ALTUS Professional Polymer Porus

Objem: 5l; použití: polymerová disperze k vyplnění mikropórů v keramických, kamenných a terazzových dlažbách; vytváří voděodpudivou membránu; zabraňuje usazování nečistot; usnadňuje čištění a mytí

Kód 030065
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
EAN: 8594067481824
Varianta:
5 l
Vaše cena:
1 121 Kč s DPH
926,45 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí pořídit?

ALTUS Professional POLYMER PORUS polymerová disperze k vyplnění mikropórů v keramických, kamenných a terazzových dlažbách. Proniká do pórů a vytváří voděodpudivou membránu, která zlepšuje vzhled materiálu, zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění a mytí. Přípravek je určen k použití ve vnitřním prostředí.

 

Návod k použití: 

Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Neředěný přípravek aplikuje přímo na vyčištěný (k vyčištění povrchu nebo odstranění staré polymerové vrstvy použijte POLYMER STRIPPER), zneutralizovaný a vyschlý povrch a roztírejte jej POLYMER ROZMÝVÁKEM nebo plochým mopem, a to pouze v jednom směru. Po zaschnutí (30 – 60 minut) aplikujte druhou vrstvu přípravku (kolmo proti první vrstvě). Nanášejte 2 až 3 vrstvy přípravku, dle požadovaného stupně ochrany. Plocha se může zatěžovat po 8 – 12 hodinách (dle počtu vrstev, okolní teploty), po důkladném proschnutí a vytvrdnutí ochranné vrstvy.

 

Upozornění:

Nenanášejte na povrchy se zapnutým podlahovým vytápěním.

 

Spotřeba: 

2 - 3 l na 100 m2 / 1 vrstva. Spotřeba je závislá na savosti ošetřovaného materiálu

 

Složení: 

voda, <15% akrylový polymer, 5-15% vosky, Diethyleneglykol monoethylether (ES: 203-919-7), <3% fosfáty, <0,1% Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Použití Vyplnění mikropórů v keramických, kamenných a terazzových dlažbách.
Varianta 5 l