Čistící prostředek na ruční mytí nádobí ALTUS Professional Magdala Plus - s vůní citronu

Čistící prostředek na ruční mytí nádobí ALTUS Professional Magdala Plus - s vůní citronu

Objem: 5l; použití: ruční mytí nádobí; účinně odstraňuje mastnotu; zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé; šetrný k pokožce

Kód 080074
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
EAN: 8594067481855
Varianta:
5 l
Vaše cena:
189 Kč s DPH
156,20 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MAGDALA PLUS díky vysoké mycí schopnosti a zvýšené pěnivosti účinně odstraňuje mastnotu a zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé. Je velmi šetrný k pokožce.

 

Dávkování: 

Podle množství nádobí a stupně znečištění dávkujte 10 - 20 ml přípravku (1 - 2 polévkové lžíce) do 5 l vody.

 

Návod k použití:

Nádobí myjte běžným způsobem. Po mytí nádobí opláchněte

 

Složení:

voda, <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky (Cocamide DEA, CAS: 68155-07-7), <1% parfém, Limonene, Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate, CI 19140

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Použití Ruční mytí nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu.
Varianta 5 l