Bezpečnostní tabulka - Suchovod

Bezpečnostní samolepící značení; rozměr 210 x 100 mm; označující suchovod

Kód ST41
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
26 Kč s DPH
21,49 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Graficky navržené doplňkové samolepící značení, která slouží k označení místa, kde se nachází suchovod. Doporučujeme umístit na dobře viditelné místo v blízkosti suchovodu, případně doplnit o směrové šipky.

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

 

Rozměry 210 x 100 mm
Varianta Samolepící fólie