Sypký sorbent UNI-SAFE 5 kg

Sorpční kapacita - voda 375l | olej 13l

Kód UN 1
Dostupnost: 4 dny
Výrobce: CZ- HE - D
Kategorie: Sorbenty sypké
Vaše cena:
3 763 Kč s DPH
3 109,92 Kč bez DPH
ikona
ikona

Sypký sorbent UNI-SAFE 5 kg je vhodný k sorpci všech kapalin, zejména však při likvidaci úniků agresivních chemikálií, zejména pak  kyseliny sírové, dusičné a chlorovodíkové. Brání odpařování žíravých plynů do ovzduší. 

 

Je schopný absorbovat uniklé kapaliny až do výše 75násobku své vlastní hmotnosti a zároveň funguje jako chemický indikátor pH

  • při kontaktu s kyselinami - žlutá
  • při kontaktu se zásadami - červená

 

Je vhodný do provozoven ve kterých se vyskytují nebezpečné agresivní kapaliny. Udržují čistotu a bezpečnost na pracovištích také díky nízké prašnosti.

Certifikát MPA/NRW č. 22 001 0890
Druh sorpce chemická
Hmotnost 5 kg
Klasifikace odpadu 15 02 02 / 15 01 02
Materiál směs krystalických minerálů
Možnost likvidace skládkování
Objem cca 13 l