SKUM FP 6 % EG Concentrate pěnidlo

Fluoroproteinové pěnidlo tvořící pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce. Vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich.

Kód 1800114
Dostupnost: 3 - 4 týdny
Výrobce: ZAH
Kategorie: Hasiva
Varianta:
25 l
200 l
1000 l
Vaše cena:
2 236 Kč s DPH
1 847,93 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si pěnidlo pořídit?

Fluoroproteinové pěnidlo SKUM FP 6 % EG Concentrate je vodní filmotvorná pěna, která kombinuje technologii fluorovaných a uhlovodíkových povrchově aktivních látek, aby zajistila perfektní potlačení požáru a kouře u požárů třídy B, tedy hořlavých kapalin, jako například benzín, olej, barvy, alkohol, dehet, vosk apod. Toto pěnidlo ze syntetické pěny se k hašení používá zředěné jako 6 % roztok ve sladké, slané nebo tvrdé vodě.

 

Jak pěnidlo funguje?

SKUM FP 6 % EG pěnový roztok vyniká svou odolností a ochranou před opětovným vzplanutím ohně. Požár potlačuje ve 3 fázích:

  • tvoří pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce
  • vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich
  • voda, kterou pěnový roztok obsahuje, ochlazuje hořící látku

Pěnidlo SKUM FP 6 % EG je kvalifikováno a splňuje požadavky normy EN 1568:2008 a UL Standard 162.

 

Co s ním můžeme hasit?

Pěnidlo je určeno k použití na požáry uhlovodíkových paliv třídy B s nízkou rozpustností ve vodě, jako jsou surové oleje, benzíny, motorová nafta a letecká paliva. 

 

Jak pěnidlo použít?

Lze jej efektivně aplikovat pomocí většiny běžných hasicích zařízení na vypouštění pěny. Pro optimální výkon by tvrdost vody neměla překročit 500 ppm (vápník a hořčík). 

Pro okamžité použití jej lze zředit i čerstvou nebo mořskou vodou na 6 % koncentrát. Pro pozdější použití se poraďte s technickými službami ohledně předmíchání skladovaného roztoku (pouze sladká voda).

Mělo by být skladováno v originálním dodávaném balení nebo v doporučeném skladovacím vybavení pro pěnové systémy v rozmezí doporučovaných teplot. Pokud pěnidlo během přepravy nebo skladování zamrzne, lze jej po úplném roztátí jemným promícháním obnovit plnou provozuschopnost. Faktory ovlivňující dlouhodobou a efektivní účinnost pěnového koncentrátu zahrnují vystavení teplotě a cyklování, vlastnosti skladovacích nádob, vystavení vzduchu, odpařování, ředění a znečištění. Efektivní životnost pěnidla maximalizujete nastavením optimálních podmínek skladování a správnou manipulací. Pěnidlo prokázalo efektivní hasicí účinek s obsahem skladovaným v původním obalu za správných podmínek po dobu více než 10 let. Míchání s jinými pěnovými koncentráty se pro dlouhodobé skladování nedoporučuje. Vhodné je použití ve spojení se srovnatelnými 6 % produkty AFFF. Bude tak při použití zaručena okamžitá reakce.

Bod mrznutí -15 °C
Bod tuhnutí -12 °C
Varianta 25 l, 200 l, 1000 l