Pěnidlo SKUM AFFF 6 % EXG Concentrate

Tvoří pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce. Vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich.

Kód F103173
Dostupnost: 3 - 4 týdny
Výrobce: ZAH
Kategorie: Hasiva
Varianta:
20 l
25 l
200 l
1000 l
Vaše cena:
1 300 Kč s DPH
1 074,38 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si pěnidlo pořídit?

Pěnidlo SKUM AFFF 6 % EXG Concentrate je vodní filmotvorná pěna, která kombinuje technologii fluorovaných a uhlovodíkových povrchově aktivních látek, aby zajistila perfektní potlačení požáru a kouře u požárů třídy B, tedy hořlavých kapalin, jako například benzín, olej, barvy, alkohol, dehet, vosk apod. Toto pěnidlo ze syntetické pěny se k hašení používá zředěné jako 6 % roztok ve sladké, slané nebo tvrdé vodě.

 

Jak pěnidlo funguje?

SKUM AFFF 6 % EXG pěnový roztok vyniká svou odolností a ochranou před opětovným vzplanutím ohně. Požár potlačuje ve 3 fázích:

 • tvoří pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce
 • vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich
 • voda, kterou pěnový roztok obsahuje, ochlazuje hořící látku

Obsahuje fluorochemikálie C6 s krátkým řetězcem, které jsou vyráběné pomocí procesu založeného na telomeru, který neprodukuje PFOS. 

 

Co s ním můžeme hasit?

Pěnidlo je určeno k použití na požáry uhlovodíkových paliv třídy B s nízkou rozpustností ve vodě, jako jsou surové oleje, benzíny, motorová nafta a letecká paliva. Není vhodný pro použití na nemrznoucí kapaliny se znatelnou rozpustností ve vodě, jako je methylalkohol a ethylalkohol, aceton a methylethylketon. Pěnidlo může být použito i ve spojení se suchými chemickými látkami z důvodu ještě vyšší účinnosti při hašení. Je ideální pro hasicí aplikace s pevnou, polopropustnou a nouzovou odezvou, jako například:

 • palivové nebo chemické skladovací nádrže
 • průmyslová chemická a ropná zpracovatelská zařízení
 • zařízení pro nakládání a vykládání nákladních / železničních vozidel
 • prostory obsahující hořlavou kapalinu
 • mobilní zařízení
 • letadlové hangáry

 

Jak pěnidlo použít?

Lze jej efektivně aplikovat pomocí většiny běžných hasicích zařízení na vypouštění pěny. Pro optimální výkon by tvrdost vody neměla překročit 500 ppm (vápník a hořčík). Vyžaduje nízkou výtlačnou energii pro pěnění a pěnový roztok může být aplikován s odsávacími a neodsávacími zařízeními. Zařízení bez aspirace, jako jsou trysky vodní mlhy / proudnice trysek nebo standardní postřikovací hlavice, obvykle vytvářejí poměry expanze od 2:1 do 4:1. Nasávací výbojová zařízení s nízkou expanzí obvykle produkují expanzní poměry od 3,5:1 do 10:1, v závislosti na typu zařízení a průtoku. Středně expanzní výbojová zařízení obvykle produkují expanzní poměry od 20:1 do 60:1.

Doporučený rozsah provozních teplot je -2 °C až +60 °C. Pěnový koncentrát lze správně dávkovat pomocí většiny běžných správně nastavených zařízení pro dávkování in-line, jako jsou:

 • vyvážené a řadové vyvážené tlakové čerpadlo
 • vyvážené tlakové měchové nádrže a regulátory průtoku poměru
 • dávkovače typu kolem čerpadla
 • pevné nebo přenosné dávkovače typu in-line Venturiho trubice
 • trysky s pevnými trubkami vyvíječe / sběrače

Pro okamžité použití jej lze zředit i čerstvou nebo mořskou vodou na 6 % koncentrát. Pro pozdější použití se poraďte s technickými službami ohledně předmíchání skladovaného roztoku (pouze sladká voda).

Mělo by být skladováno v originálním dodávaném balení nebo v doporučeném skladovacím vybavení pro pěnové systémy v rozmezí doporučovaných teplot. Pokud pěnidlo během přepravy nebo skladování zamrzne, lze jej po úplném roztátí jemným promícháním obnovit plnou provozuschopnost. Faktory ovlivňující dlouhodobou a efektivní účinnost pěnového koncentrátu zahrnují vystavení teplotě a cyklování, vlastnosti skladovacích nádob, vystavení vzduchu, odpařování, ředění a znečištění. Efektivní životnost pěnidla maximalizujete nastavením optimálních podmínek skladování a správnou manipulací. Pěnidlo prokázalo efektivní hasicí účinek s obsahem skladovaným v původním obalu za správných podmínek po dobu více než 10 let. Míchání s jinými pěnovými koncentráty se pro dlouhodobé skladování nedoporučuje. Vhodné je použití ve spojení se srovnatelnými 6 % produkty AFFF. Bude tak při použití zaručena okamžitá reakce.

Aby se zabránilo korozi hasicího zařízení, neměly by se v spojení s pěnidlem používat pozinkované materiály.

Bod mrznutí -8 °C
Bod tuhnutí -5 °C
Hustota 1,02 ± 0,02 g / ml
Index lomu Min. 1,3530
Napěnění 3 cm3 při 6 % roztoku
pH 7,0 - 8,0
Sediment ≤ 0,25 %
Varianta 20 l, 25 l, 200 l, 1000 l
Viskozita 1.8 ± 0.5 cSt
Vzhled Čirá jantarová kapalina