HS ADR - OS olejová havarijní souprava ADR

Olejová havarijní souprava; hmotnost: 12,3 kg

Kód HS ADR - OS
Dostupnost: 2 - 5 týdnů
Výrobce: CZ- HE - D
Kategorie: ADR soupravy
Vaše cena:
3 674 Kč s DPH
3 036,36 Kč bez DPH
ikona
ikona

Olejová havarijní souprava je důležitou součástí všech vozidel, která přepravují zboží a látky v režimu ADR. Jedná se o nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Tato souprava je vhodná k vybavení vozidel pro přepravu zboží - olejů, tuků a roplných látek dle klasifikace ADR 2017:

 • plyny nehořlavé a netoxické třídy 2.2.
 • hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné látky tř. 41
 • samozápalné látky tř. 4.2
 • látky podporující hoření třídy 5.1
 • organické peroxidy tř. 5.2
 • žíravé látky třídy 8
 • jiné nebezpečné látky a předměty třídy 9

Tato souprava obsahuje mimo jiné také olejové sorbenty (sorpční kapacita 22 l) a těsnící prostředky, které pomáhají snižovat ekologickou, bezpečnostní i finanční zátěž plynoucí z havarijní situace. Obsah soupravy je uložen v praktické a pevné tašce, která je odolná proti působení chemikálií, a tak je havarijní souprava snadno přenosná a skladná.

 

Olejová havarijní souprava obsahuje:

 • 10 x olejová sorpční rohož 40 x 50 cm, barva bílá
 • 2 x olejový sorpční had ø 8 cm, délka 120 cm, barva bílá
 • 1 x nemrznoucí havarijní tmel (lze použít až do -15 °C)
 • 1 x těsnící kanalizační deska 45 x 65 cm
 • 1 x nejiskřivá svítilna včetně monočlánků
 • 1 x ochranné brýlé, nepřímo větrané CE (EN 166)
 • 1 x ochranné rukavice CE 0321 Cat III (EN 388, EN 374)
 • 1 x kapalina pro výplach očí 250 ml
 • 1 x reflexní výstražná vesta
 • 2 x výstražný trojúhelník
 • 1 x výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
 • 1 x pytel na použité sorbenty
 • 1 x skládací lopata
 • 1 x skládací plastový kbelík
 • 1 x pevná taška se zipem
Druh sorpce olejová
Hmotnost 12,3 kg