Hasicí přístroj 3MTM NovecTM 1230 6 kg

Hasicí schopnost: 21B; objem hasiva: 6 kg; s držákem pro uchycení a manometrem; čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230

Kód T6N
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-NOV
Kategorie: Plynové hasicí přístroje s čistým hasivem
Revize
Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je nutné provádět u hasicích přístrojů pravidelné kontroly provozuschopnosti nejméně jednou ročně.
Vaše cena:
15 495 Kč s DPH
12 805,79 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si hasicí přístroj pořídit?

Hasicí přístroj obsahuje čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230 (alternativa k hasicím přístrojům s fluorovanými skleníkovými plyny).

  

Co s ním můžeme hasit?

Primárně je určen k hašení požáru v počáteční fázi třídy B. Balení obsahuje hasicí přístroj s manometrem instalovaným na ventilu, držákem pro jednoduché uchycení a typový štítek (s návodem na použití).

 

Upozornění:

Přístroj je certifikován dle normy ČSN EN 3-7.

Přístroj je pod stálým tlakem, který je možno sledovat z nainstalovaného manometru.

Není toxický.

Chraňte jej před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Hasicí přístroj neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po použití.

Hasivo Novec 1230
Objem hasiva 6 kg
Speciální vlastnosti Ekologický
Třídy požáru B
Typ T6N