Bezpečnostní tabulka - První pomoc

Samolepící značení; rozměr: 150 x 150 mm; označuje první pomoc  

Kód FBZ17
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
61 Kč s DPH
50,41 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Samolepící značka označující první pomoc. Toto doplňkové značení označuje místo, kde se nachází ošetřovna, místo první pomoci nebo lékarnička a díky fotoluminiscenci je viditelná i v případě výpadku proudu. Lze kombinovat se směrovými šipkami.  Značka je fotoluminiscenční.

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

 

 

Rozměry 150 x 150 mm
Varianta Samolepící fólie