Bezpečnostní tabulka - První pomoc

Samolepící značení; rozměr: 150 x 150 mm; označuje první pomoc  

Kód FBZ17
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
61 Kč s DPH
50,41 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Samolepící značka označující první pomoc. Toto doplňkové značení označuje místo, kde se nachází ošetřovna, místo první pomoci nebo lékarničky. Lze kombinovat se směrovými šipkami.  

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

 

 

Rozměry 150 x 150 mm
Varianta Samolepící fólie