Bezpečnostní tabulka - Nezapínej! Na zařízení se pracuje

Samolepící bezpečnostní značení; rozměr: 210 x 300 mm; označující Nezapínej! Na zařízení se pracuje  

Kód ST84
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
26 Kč s DPH
21,49 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Graficky navržené samolepící zákazové značení, které by mělo být umístěno tam, kde probíhá práce na zařízení, při kterém by zapnutí mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků. Značení najde své uplatnění zejména při práci v elektrorozvodnách, trafostanicích a na jiném technologickém zařízení nebo jeho částech.

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Rozměry 210 x 300 mm
Varianta Samolepící fólie