Bezpečnostní tabulka - Hasicí přístroj

Rozměr: 150 x 150 mm; označuje místo hasícího přístroje    

Kód F001
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Samolepící fotoluminiscenční fólie
Samolepící fotoluminiscenční zpěněné PVC
Vaše cena:
17 Kč s DPH
14,05 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Požární bezpečnostní značka označující místo hasícího přístroje. Vhodné umístění na místa, kde není hasící přístroj viditelný (z chodeb nebo místností). V případě požáru je toto místo lépe viditelné a lze požární přístroj snadno najít. Vhodná do interiérů i exteriérů. Při venkovním použití doporučujeme použít ochrannou vrstvu, kvůli zabezpečení před nežádoucími vlivy počasí. 

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

Rozměry 150 x 150 mm
Varianta Samolepící fólie, Samolepící fotoluminiscenční fólie, Samolepící fotoluminiscenční zpěněné PVC