Zajímáme se o ekologii


Opět Vám nabízíme ekologické plynové hasicí přístroje SACLON, obsahující speciální netoxické hasivo, které je elektricky nevodivé a nezpůsobuje korozi. Využijete je v nákladních autech, v domácnostech, ale i v halách, či jiných rozsáhlých prostorách, ve kterých jsou umístěny cenné předměty, jenž se nesmějí poškodit použitím jiných hasicích prostředků.

Hodí se jako součást vybavení a prevence proti požáru jemné mechaniky a elektroniky, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, telefonických ústředen, počítačů, elektromotorů, archivů nebo muzeí.

Díky tomu neničí bronz, obrazy, oblečení, ani tapiserie.