AdBlue


Tekuté aditivum, které se využívá v nové generaci dieslových motorů s technologií SCR.

Snižuje emise oxidu dusíku ve výfukových plynech tím, že je rozkláda na vodní páru.

Je to čirá bezbarvá tekutina (32,5% vodného roztoku syntetické močoviny o vysoké chemické čistotě).

Součástí balení je i nálevka pro snadnější použití.