Cena

ADR soupravy

Havarijní soupravy jsou nezbytnou součástí všech vozidel, která přepravují zboží a látky v režimu ADR. Jedná se o nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIÍ?

 

  1. Zajistěte svou bezpečnost (otevřete havarijní soupravu a navlékněte si ochranné pomůcky - brýle, respirátor nebo ochrannou polomasku, rukavice, reflexní vesta)
  2. Zajistěte osoby nacházející se na místě havárie tak, aby byly z dosahu působení uniklých kapalin. Zraněné osoby ošetřete a pokdu je to možné, obnovte základní tělesné funkce, zajistěte příjezd záchranářů.
  3. Označte místo havárie výstražným trojúhelníkem. V případě nepříznivých světelných a povětrnostních podmínek můžete pro osvětlení a označení použít výstražná chemická světla nebo jíné zdroje světla.
  4. Zameste dalšímu úniku nebezpečných kapalin: Utěsněte nejbližší kanalizační vpusť pod únikem pomocí těsnících desek PN 25-1RA. Ohraničtě uniklou kapalinu pomocí sorpčních hadů. Utěsněte otvory, kterými unikají nebezpečné kapaliny, pomocí těsnícícho tmelu PN 5PMPA. Odsajte uniklou kapalinu pomocí sorpčních rohoží a polštářů, popřípadě jiných dostupných sorbentů.
  5. Použité sorbenty vložte do PE vaku a označte nálepkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“.

 

Likvidace použitých sorbentů se řídí podle typů absorbovaných kapalin. Doporučujeme odpady předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných odpadů.


Filtrování
ikona