Detektory a hlásiče

Včasným odhalením požárů můžete zabezpečit vaši domácnost, majetek, ale především ochráníte své zdraví. V naší nabídce detektorů můžete vybírat z detektorů oxidu uhelnatého (detektory CO)detektorů požáru a kouře, detektorů výbušných plynů a kombinovaných detektorů.

Povinnost instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám a to podle ustanovení §17 odst.1 písm. d), e) a i) téhož zákona. Podrobné technické podmínky týkající se vybavení některých druhů staveb zařízením autonomní detekce a signalizace jsou předmětem vyhlášky č.23/2008 Sb o technických podmínkách ochrany staveb.


Filtrování
ikona